Nội quy học tập

Khách Hàng và/hoặc Học Viên đọc rõ, hiểu và đồng ý tuân thủ theo Nội Quy Học Tập tại ANALIA, bao gồm các nội dung dưới đây.

I. Nội quy chung đối với Khóa Học

a. Học phí

Học phí và chính sách học bổng của Khoá Học có thông tin theo Đơn Đăng Ký

b. Phương thức thanh toán

Khách Hàng cá nhân có thể thanh toán học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam vào tài khoản theo chỉ định của ANALIA.

c. Xuất hóa đơn

Tất cả các Khóa Học đều được ANALIA xuất hóa đơn

Trong trường hợp Khách Hàng hoặc Học Viên cần xuất hóa đơn cho công ty, Khách Hàng hoặc Học Viên cung cấp thông tin đầy đủ của công ty để xuất hóa đơn và Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về thông tin mà mình cung cấp.

d. Lưu giữ hóa đơn

Khách Hàng và/hoặc Học Viên giữ lại tất cả hoá đơn, chứng từ, hoặc giấy tờ khác được ANALIA cung cấp. Trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của ANALIA, Khách Hàng và/hoặc Học Viên chuyển giao lại hoá đơn cho ANALIA để thực hiện xem xét hoàn học phí và/hoặc cung cấp chứng từ và những giấy tờ khác

e. Làm mất hóa đơn

Trong trường hợp ANALIA hoàn trả học phí, khi có yêu cầu cung cấp hoá đơn của ANALIA, nếu Khách Hàng và/hoặc Học Viên làm mất hóa đơn thì Khách Hàng và/hoặc Học Viên sẽ nộp thêm 15% giá trị của hoá đơn.

f. Bảo lưu, chuyển nhượng, hoàn học phí

Khi Khách Hàng và/hoặc Học Viên có yêu cầu, ANALIA có thể xem xét bảo lưu, chuyển nhượng, hoàn học phí theo một trong các trường hợp sau đây:

(i) Học Viên phải nhập viện điều trị dài ngày và cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc khám chữa và điều trị;

(ii) Giáo viên yêu cầu Học Viên dừng Khoá Học lại do Học Viên không tuân thủ Nội Quy Học Tập và làm ảnh hưởng đến các học viên khác;

(iii) Học Viên người lớn trong thời kỳ thai sản phải nghỉ để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc do công ty điều đi công tác dài hạn tại các tỉnh thành hoặc các nước khác, tất cả các trường hợp trên phải bổ sung giấy xác nhận liên quan bởi cơ quan và/hoặc tổ chức có thẩm quyền;

(iv) Các trường hợp khác tùy theo chính sách và quyết định của ANALIA.

Mọi quyết định của ANALIA trong vấn đề này sẽ là quyết định cuối cùng.

g. Thời hạn bảo lưu học phí

Thời hạn bảo lưu học phí tối đa là ba (03) tháng, riêng đối với trường hợp nghỉ thai sản là sáu (06) tháng. Sau thời hạn bảo lưu tối đa này, Khách Hàng liên hệ chi nhánh gần nhất của ANALIA để đăng ký Khóa Học hoặc để được hỗ trợ các bước tiếp theo dựa trên chính sách bảo lưu của ANALIA. Khi hết thời hạn bảo lưu mà Khách Hàng không liên hệ với ANALIA để đăng ký Khoá Học, số tiền bảo lưu sau thời hạn bảo lưu sẽ không được hoàn trả lại cho Khách Hàng

h. Cách thức bảo lưu học phí

Trong thời gian bảo lưu mà khách hàng/học viên muốn tiếp tục khóa học đã bảo lưu phải thanh toán thêm 30% trên tổng số tiền môn học còn lại theo giáo trình đào tạo.

i. Đơn phương chấm dứt khóa học

Nếu Khách Hàng và/hoặc Học Viên đơn phương chấm dứt Khóa Học, và/hoặc không tham gia Khoá Học, hoặc vì lỗi của Khách Hàng và/hoặc Học Viên mà Khoá Học phải chấm dứt sớm, học phí sẽ không được bảo lưu và/hoặc hoàn lại.

j. Chương trình ưu đãi và / hoặc hỗ trợ

Khách Hàng và Học Viên hiểu và đồng ý rằng việc ANALIA cung cấp các chương trình ưu đãi và/hoặc hỗ trợ chỉ là hoạt động khuyến khích, không thường xuyên của ANALIA. Tùy từng thời điểm, việc chấm dứt hoặc thay đổi mức và/hoặc chính sách ưu đãi đối với từng hoặc toàn bộ Khách Hàng tùy thuộc vào quyết định của ANALIA. Việc thông báo hay không thông báo về những thay đổi đối với mức và/hoặc chính sách ưu đãi này không phải là nghĩa vụ của ANALIA..

k. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch bệnh (gồm cả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh tương tự khác), thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, đình công, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, ANALIA có thể thay đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến (online) hoặc có các điều chỉnh khác phù hợp với tình hình thực tế tùy theo từng thời điểm

Cộng đồng ANALIA

ANALIA có cộng đồng hỗ trợ, bạn có thể trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình học nails.